Välkommen

De flesta konsultföretag har utvecklat sin egen metodik eller använder sig av någon trendriktig populär teknik. Många av dessa är aktivitetsfokuserade, som t.ex. TQM, Re-enginering, nollbasbudgetering, continuous improvements och värdekedjeanalys. ”Om vi använder oss av rätt metod blir allt rätt och vi når förbättringsresultaten”. Alltför ofta har vi sett att detta inte fungerar. Ett annat problem är att unga ambitiösa och välutbildade konsulter aldrig har varit ute och mött verkligheten på golvet. Mycket som fungerar i styrelserum och i samband färgrika overhead-presentationer fungerar tyvärr inte i verkligheten.

Vi på Seagull Management Consulting AB både tror och vet av erfarenhet att det inte är metoderna som är avgörande, utan att tillsammans med personalen identifiera vad som måste göras för att nå uppställda mål. ”Vad måste vi göra för att nå målet?”. Därför har vi inte utvecklat någon mycket speciell metodik eller kopierat någon trendigt! Vi arbetar däremot mycket systematiskt och är inte rädda för att vara ute på golvet och möta verkligheten.

Läs om vårt senaste projekt på Isaberg Rapid genom att klicka här.